Final litter winter 2021-2022

We plannen ons allerlaatste nestje voor de winter van 2021/22. Wij kunnen geen reservaties meer aanvaarden.

We are planning our final litter in the winter of 2021/22. No further reservations are accepted.