Breeding: Samoyeds

The name of your puppy (dog)

The puppies Kennel name will be “The Twinkling Star”.

The name of the puppy will always have to start with the  specific letter which our kennel club (KMSH) requires for every year. This name may exist of 29 letters in different words.

Once the puppies name  is registered it cannot be changed and  no other kennel name should be added out of respect for the breeder of the puppy and is not permitted by our kennel club.

De naam van uw pupje

De kennel naam van uw pup is “The Twinkling Star”.

De naam van uw pup moet met de letter beginnen die  de KMSH voor elk jaar voorschrijft. Hij mag uit 29 letters uit verschillende woorden bestaan .

Eens de naam van de pup geregistreerd is kan hij niet meer veranderd worden. Uit respect voor de fokker mag er later geen andere kennelnaam bijgevoegd worden. Dit is trouwens niet toegelaten door onze kennel club.

What can you expect if you get a puppy from our kennel?

Reservations

If you are interested in a puppy from our kennel we are happy to receive your reservation.

At the moment the puppies are born we will ask you to definitively confirm your reservation by paying a deposit of 100 Euro (non refundable if the buyer resigns from the agreement).

If you get a puppy from our kennel at the age of 8 to 9 weeks, your puppy will be registered at our national kennel club St. Hubertus/FCI.

The parents of the puppy are free of eye diseases and are HD checked (we only breed with HD A or B). They are both DNA tested and finished their social behavior test successfully.

All puppies will be chipped, got their basic vaccination, will be wormed 4 times and got an antiparasite treatment at the age of 7 ½ weeks with the spot on “Stronghold”.

From the day of their birth, they live with us in the house and will get used to all activities and noises which occur daily.

At the age of 4 weeks they are allowed in the garden and will be accustomed to wear a collar.

Wat kunt U verwachten als U een puppy van ons koopt

Reservaties

Bij interesse in een puppy uit onze kennel, aanvaarden wij graag U reservatie.

Op het moment dat er puppies geboren worden vragen wij U om een definitieve schriftelijke bevestiging mits betaling van een voorschot van 100 Euro (niet terug betaalbaar bij verbreken van het contract door de koper).

Als een puppy van onze kennel op de leeftijd van 8 tot 9 weken zijn intrek bij U doet zal hij bij onze nationale kennel club St. Hubertus/FCI geregistreerd zijn.

Beide ouderdieren zijn vrij van oogziekten en heupdysplasie (wij fokken uitsluitend met HD A of B). Zij zijn beiden DNA getest en hebben met succes hun sociabilisatie test afgelegd.

Alle puppies zijn gechipt, hebben hun basis vaccinatie gekregen, werden 4 x ontwormd en op de leeftijd van 7 ½ weken werden zij met de spot on “Stronghold” behandeld.

Vanaf hun geboorte leven de puppies bij ons in huis en worden op die manier aan alle dagelijkse activiteiten en geluiden gewoon gemaakt.

Als zij ongeveer 4 weken oud zijn mogen zij in de tuin spelen en worden zij eraan gewoon gemaakt om een halsbandje te dragen.

It is time to say goodbye to our “M” litter, born 21.3.2013 (Ch. Nikara Mr. Ree x Jinglebell The Twinkling Star)

The name of your puppy (dog)

The puppies Kennel name will be The Twinkling Star

The name of the puppy will always have to start with the  specific letter which our kennel club (KMSH) requires for every year. This name may exist of 29 letters in different words.

Once the puppies name  is registered it cannot be changed and  no other kennel name should be added out of respect for the breeder of the puppy and is not permitted by our kennel club.

 

 De naam van U pupje

De kennel naam van U pup is The Twinkling Star

De naam van U pup moet met de letter beginnen die  de KMSH voor elk jaar voorschrijft. Hij mag uit 29 letters uit verschillende woorden  bestaan .

Eens de naam van de pup geregistreerd is kan hij niet meer veranderd worden. Uit respect voor de fokker mag er later geen andere kennelnaam bijgevoegd worden. Dit is trouwens niet toegelaten door onze kennel club.